Pellet drzewny

Pellet drzewny to w pełni ekologiczne paliwo, które cieszy się coraz większą popularnością. Powstaje ono ze sprasowanych pod wysokim ciśnieniem odpadów drzewnych i trocin. Ten proces technologiczny pozwala osiągnąć dużą wartość opałową produktu końcowego.

Podczas spalania pelletu drzewnego zostaje zachowana równowaga ekologiczna (wytwarza się taka sama ilość dwutlenku węgla, jaka potrzebna jest roślinie w okresie jej wzrostu).

Dodatkowo do atmosfery nie dostają się szkodliwe związki siarki, a sam proces spalania generuje bardzo małą ilość pyłu.